JALAN PULANG

DAILY BREAD 20 APRIL 2024 Lukas 7:37 (TB) Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar, bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi....

IMAN DALAM KEPEDULIAN

DAILY BREAD 18 April 2024 Lukas 7:2, 13 (TB) Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba, yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati…..Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan, lalu Ia...

PENIRU YESUS

DAILY BREAD 12 APRIL 2024 Lukas 5:13, 16 (TB) Lalu Yesus mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu, dan berkata: “Aku mau, jadilah engkau tahir.” Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Akan tetapi Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi...

THE RULER ONE

DAILY BREAD 8 APRIL 2024 Lukas 4:6-7 (TB) Kata Iblis kepada-Nya: “Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepada-Mu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau Engkau menyembah...

MEMANDANG KESELAMATAN

DAILY BREAD 6 APRIL 2024 Lukas 3:5-6 (TB) Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan.” Lembah harus...