DAILY BREAD 26 JAN 2024

Keluaran 2:24 (TB) Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjian-Nya dengan Abraham, Ishak dan Yakub.

Empat ratus tahun harus dilewati tetapi berkat Allah atas Abraham tak terhentikan (Kejadian 15:13). Walau ditindas tetapi umat yang diberkati nyatanya terus bertambah.

Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. (Keluaran 1:12)

Oleh Kristus perjanjian dan berkat atas Abraham, Ishak dan Yakub juga diturunkan kepada kita sehingga kita menjadi umat yang diberkati. Berkat itu menjadi tersedia dan berlaku selama-lamanya.

Terhadap perjanjian-Nya Allah bukannya lupa tetapi kita harus menyerukannya sebagai bukti kita setia dan setuju perjanjian berkat itu digenapi sekarang.

Tuhan Yesus memberkati.


BREAD TODAY

Kel 1,2; Maz 9:12-21; Mat 17; Ams 7:-3