DAILY BREAD 9 JULI 2023

Pdt. dr. Horas Agustian Lumban Tobing, M.Th

Yohanes 18:15-16A (TB) Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal Imam Besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana Imam Besar, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu.

Dua murid Yesus berkeliaran di sekitar Bait Allah, tempat Yesus mula-mula disekap. Yang satu biasa saja, sementara Petrus ketakutan sampai menyangkal. Sasaran penyaliban adalah Yesus.

Bersyukurlah jika kita dilibatkan dalam rencana Tuhan tetapi tokoh utamanya adalah Tuhan sendiri.

Amin

TUHAN YESUS MEMBERKATI


BREAD TODAY
2 Taw 9,10; Maz 71:17-24; Yoh 18; Ams 3:5-8