PENGAYOMAN/PEMBAPAAN

I.  Pendahuluan Masa-masa kini gereja Tuhan  merasakan kurangnya fungsi pembapaan baik dalam hubungan bapa anak dalam keluarga, maupun dalam hubungan kepemimpinan gereja dan Sinode. Bermunculan pengajaran-pengajaran tentang pembapaan yang memuat nilai-nilai...