DAILY BREAD 16 MARET 2024

Bilangan 33:2 (TB) Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah TUHAN; dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka:

Pelajari apa yang dituliskan Musa dan Harun. Setiap tempat persinggahan punya makna. Ada suka ada duka. Ada berkat ada murka Tuhan. Kemenangan berganti kekalahan dan sebaliknya. Tetapi yang pasti dari setiap persinggahan ada kesetiaan Tuhan yang tak berubah dan tak tergantikan. Tuhan sendirilah sesungguhnya tempat persinggahan dan tempat perhentian jiwa kita.

Tuhan sudah menyiapkan peta jalan hidup kita di bumi sampai ke dalam hidup kekal supaya kita tidak tersesat dan berhasil serta beruntung semasa di bumi. Amin

Tuhan Yesus memberkati.


BREAD TODAY

Bil 33,34; Maz 31:7-15; Mar 12:1-12; Ams 15:1-4